دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

امکانات و تجهیزات


امکانات و تجهیزات

کارگاه تکنولوژِی آموزشی گروه علوم تربیتی مجهز به انواع دوربین‌های مدرن عکاسی و فیلم‌برداری جهت استفاده دانشجویان در دروسی مانند اصول عکاسی و فیلم‌برداری و تولید فیلم های آموزشی است.


برچسب ها: -