دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

آینده شغلی


بازار کار و اشتغال

مراکزی همچون مدارس دولتی و غیر دولتی، مؤسسات آموزشی، دانشگاهها، فرهنگسراها ، سازمان بهزیستی ، واحدهای آموزش کلیه سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های دولتی و خصوصی، آموزش شبکه‌های بهداشت و درمان، سازمان زندان‌ها، کانون‌های اصلاح و تربیت، مراکز مشاوره دولتی و خصوصی محل اشتغال فارغ التحصیلان این رشته می‌باشد.


برچسب ها: -